Få klinikken ajour på HR, HMS og GDPR uten forarbeid

Har du og din klinikk kontroll på HR, HMS og GDPR?

Dette er tidkrevende prosesser som må utføres på alle klinikker. Vi leverer et ferdig system som ikke trenger noe forarbeid eller oppsett fra deg. Systemet er utviklet av fagfolk med over 20 års erfaring innen tannhelse og HMS.  Med Tudu kommer du i gang med arbeidet med en gang. I tillegg har vi fri support, og kan digitalisere både ansattpermed din, stoffkartoteket ditt og annen dokumentasjon som er spredt på perm og PC'er i dag for deg. 

Tar du i bruk Tudu, setter vi alt dette opp for deg, slik at du er ajour fra første stund. Systemet inneholder opplæringsvideoer, og vi kan lære deg opp via nettet, og vi tilbyr kurs rundt om i landet. 

Hva kreves av en bedrift med ansatte?
HMS:

Arbeidstilsynet og el-tilsynet krever at alle bedrifter skal ha et internkontrollsystem for HMS-arbeidet og systematisk oppfølging
GDPR:
Norge og EU har nå nye regler for personvern. Da blir EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), implementert i norsk lov.

Alle norske virksomheter får nye plikter, særlig knyttet til å dokumentere hvordan bedriften håndterer personopplysninger.

HR
God oppfølging skaper et bedre arbeidsmiljø, som fører til en bedre klinikk. 

Hva gjør Tudu?
•Kontinuerlig ha kontroll over klinikken sitt arbeid med HMS og GDPR
•Bransjetilpasser maler og skjemaer, spisset mot tannhelse
•Automatiske påminnelse om utførelse av lovpålagte oppgaver, samtidig mulighet til å lage egne oppgaver og skjema.
•Ferie og fraværsmodul
•Lovpålagt GDPR-analyse i egen GDPR-modul
•Komplett GDPR-dokumentasjon i egen GDPR-modul

I tillegg har vi en egen HR-portal, der du kan utføre medarbeidersamtaler o.l med ansatte, kontroll på dokumenter, sertifikater, ferie og fravær fra en side.Tudu gjør HMS, HR og GDPR enkelt for din klinikk!

Med Tudu oppretterholder du det lovpålagte i et enkelt og brukervennlig system, bygd for tannklinikker/tannhelse. Våre fire moduler er:
  • HMS-modulen, for alt det lovpålagte fra internkontrollforskriften
  • HR-modul, for god og oversiktlig oppfølging av ansatte
  • GDPR-modul, vi lager alt av dokumentasjon du trenger
  • Styremodul, egen modul for styrearbeid 

Om Tudu:

Selskapet er en naturlig utvikling av et papirbasert internkontrollsystem, levert til nær 1000 bedrifter tidligere. Tudu leverer en digital internkontroll, Tudu IK, tilpasset din bransje, og med automatisk oppfølging av oppgaver, som sikrer kontinuerlig HMS-arbeid i bedriften. I 2018 har Tudu også lansert en egen GDPR-modul, Tudu PV, der vi hjelper bedriften med det lovpålagte i forhold til den nye loven. 

Pris:
Årslisens med 1 valgfri modul: 3.600 kr pr år + mva
Etablering: 3.000kr + mva (engangssum)

For flere moduler: 2.100 kr pr modul pr år +mva. Ved bestilling av 3 moduler eller mer, er det fri etablering.

For ekstra brukere: 240 kr pr år. 1 bruker er inkludert


Tudu tilbyr i tillegg fri support og bistand til å implementere dagens IK-mapper inni  Tudu! Opplæringen tar vi når det passer deg!

 

Klikk her for en uforpliktende gjennomgang

Klikk her for å bestille Tudu Total