Tudu har løsningen for GDPR

Den 20. Juli 2018 ble GDPR et faktum- Tudu har utviklet egen modul

Den 20. Juli 2018 ble GDPR et faktum- Tudu har utviklet egen modul

I Norge og EU er det vedtatt ny personvernlov som trer i kraft i 2018. Dette fører til økt dokumentasjonskrav, økt fokus og nye rutiner for alle bedrifter som håndterer brukerinformasjon. Se mer på datatilsynets sider: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/ Brudd på disse reglene kan medføre bot på opptil 4 % av omsetningen! Sikre deg nå:

I vårt stystem får du 

  • Egne modul for GDPR – samle bedriftens sin informasjon, rutiner og erklæringer i Tudu for 3600* kr pr år

  • Full kontroll på egne skjemaer og oppgaver, som vi produserer for deg

  • Lovpålagt riskoanalyse gjøres sammen med Tudu, inkludert i etableringen på 3000 kr*!

  • Årlig oppfølging blir tilpasset bedriftens eget behov

  • Avvikssystem som kan tilpasses for hvert enkelt område, med egen statistikk og enkel oversikt over hvor avvikene ligger. 

  • Lovpålagt internkontroll, med systematisk oppfølging av HMS-arbeid, som er ferdig tilpasset for avdelingene, hvis ønskelig, for 2100* kr pr år i tillegg.

  • Konsernmodell med full frihet for større bedrifter og bedrifter med flere avdelinger/kontorer.

* alle priser er eks. mva.

Klikk her for bestilling, ta gjerne kontakt på info@tudu.no eller telefon 400 02 533