Vi tilpasser dine sjekklister!

Som kunde i Tudu får du tilgang til bransjetilpassede skjemaer, samt at du kan legge inn egne! Vi kan også spesialtilpasse dine skjemaer og sjekklister, dersom du har spesielle oppsett eller behov.

Skjemaer og sjekklister hjelper bedrifter å ha kontroll på prosesser, vår digitale løsning sørger for at de utføres på en enkel og brukervennlig måte!

Våre kunder får alltid tilgang til sine bransjetilpassede HMS og HR-skjemaer, samt at man enkelt kan opprette egne skjemaer. Noen av våre bransjespissete skjemaer som du får som Tudu-kunde er:

  • Kartlegging av bedriften
  • Vernerunder
  • Medarbeidersamtaler
  • Vernombud-skjemaer

Disse kan du også selv redigere, eller opprette ny selv. 

Men noen ganger må det mer til for å få den kvaliteten du ønsker for sjekkliser og skjemaer. Vi kan da også spesialtilpasse dette for deg!

Klikk her for gratis demo av systemet, eller her for å bestille Tudu!

Se denne videoen for hvordan man kan selv opprette oppgaver og skjema, og sikre all dokumentasjon rundt utførelse (husk lyd):

 

Klikk her for bestilling, ta gjerne kontakt på info@tudu.no eller telefon 400 02 533, for info om priser!