Ansattportal

 

Erstatt personalpermer, personalmapper og arkiverte e-poster man ikke finner igjen, og samle alt i vår brukervennlige HR-portal:

 

Med Tudu sin ansattportal, samler du all informasjon på den ansatte på en plass, samtidig som at den ansatte har full oversikt over samme dokumentasjon, sine oppgaver, avvik, sertifikater, ferie og fravær!

 

HMS arbeid i Tudu appen

Dette er noe av hva du kan gjøre med Tudu Ansattportal

  • Eget område for ansatte og leder for å samle informasjon begge har tilgang til.

  • Gjennomføring av medarbeidersamtaler og annen type kommunikasjon mellom leder og ansatt, med digital signering.

  • Dokumentsenter, opplastning av f.eks arbeidskontrakter, CV’er, attester o.l, i tillegg til sertifikater med utløpsdato.

  • Ferie og fravær i samlet oversikt

  • Oversikt over fremtidige oppgaver for den ansatte

  • Den ansatte kan se alle egne innmeldte avvik

  • Del tilgangen etter behov - la avdelingsleder følge opp sine avdelinger.

 

Navn

Når du trykker "Se Tudu Ansattportal", vil du bli videresendt til en side hvor du må verifisere at du ikke er en robot.