Digitaliser bedriften med Tudu

Vi har utviklet Tudu for å gi deg enkel oversikt over administrative oppgaver, håndbøker, rutiner, lovpålagte HMS-oppgaver og HR. Vi kan også hjelpe deg i gang med digitalisering av din bedrift! Med vår Digitaliseringspakke tilpasser vi Tudu sammen med deg, etter din bedrifts behov og hverdag.

Hvilke utfodringer bedrifter har, er forskjellig fra bedrift til bedrift. Med vårt Tudu-system ligger det mange nyttige og brukervennlige funksjoner, som gjør din og dine kollegaer sine arbeidshverdag lettere. Om det er registreringer eller digitalisering av papirer eller PDF'er som ska gjøres tilgjenglig, så inneholder vår løsning funksjoner for dette. Utfodringen er å komme i gang, og det er her vår digitaliseringspakke kommer inn. Vi legger alt inn for deg, og syr dette sammen for deg, og holder digital opplæring hos din bedrift. Slik tilpasser vi systemet til din arbeidshvertdag, og ikke omvendt. I tillegg syr vi dette sammen med våre ferdige moduler innen HMS, HR og styrearbeid. Vi i Tudu er sikre på at alle bedrifter har en digital utfodring vi kan løse effektiv og rimelig, som sparer bedriften for tid og frustrasjon.

Se noen av funksjonene i Tudu her

HMS arbeid i Tudu appen

Dette er noe av hva vi gjør for deg i Tudu, med Digitaliseringspakke Basis, men ta kontakt med det som er din utfordring for å se hva vi kan gjøre spesefikt for deg:
  • Ordner full oversikt over alt HMS arbeid og HR-oppgaver i bedriften – med systematiske oppgaver tilpasset din bedrifts behov og ønsker. Her er innholdet allerede utviklet av fagfolk. Vi starter med et årshjul som er tilpasset bedriften, i stedet for å tilpasse bedriften til årshjulet. 
  • Vi delegerer oppgaver til andre med varsel om noe ikke er utført i tide – oppgavene vi oppretter, kan vi delegere videre i bedriften, slik at nøkkelressurser utfører sine egne oppgaver, og mottar påminnelser når disse skal utføres. 
  • Oppretter oppgaver på forefallende arbeid som ansatte kan plukke selv, samt sjekklister som forenkler dokumentasjon i deres hverdag. Dette opprettes selvsagt ut ifra det din bedrift har av sjekklister og oppgaver fra før, slik at det blir gjenkjennbart og tidsbesparende. 
  • Setter opp ansatte, deler de inn med riktig tilgang og eventuelt inn i riktig avdeling. 
  • Setter opp avvikssystem etter bedriftens individuelle behov, med roller, kategorier og rutiner.
  • Legger inn og digitaliserer alle personalhåndbøker og rutiner, og fordeler de slik at riktig personer i bedriften får tilgang til viktig innhold. Oppretter også påminnelser av revisjon. Har du ikke personalhåndbok, oppretter vi det for deg. 

Pris:

Årslisensinkl en valgfri modul og 1 bruker*:

3.900 kr pr år

Etablering av system uten digitaliseringspakken

3.000 kr

Etablering av system med digitaliseringspakken Basis

12.000 kr

Etablering av system med digitaliseringspakken Premium

9.000 kr pr år

Support og opplæring Fri support og digital opplæring

Med Premium-pakken følger det med en 3 års binding til Tudu. Dette inngår i premiumpakken:

 • Alle overnevnte punkter.
 • Vi er systemadministrator for dere i deres bedrift, og sørger for at alle oppgaver, prosesser og signeringer blir fulgt opp. Vi tar da kontakt med nøkkelpersoner og går gjennom oppgaver som skal utføres.
 • Vi sørger for årlig revisjon av oppgaver, rutiner, håndbøker osv., og sørger for endringer dersom det er behov for det. 

 

For mer info eller spørsmål kan du ta kontakt med daglig leder Ole Wormdal på ow@tudu.no eller 92656752 

Eller fyll ut skjema, og vi kontakter deg:

Når du trykker "Send meg mer info", vil du bli videresendt til en side hvor du må verifisere at du ikke er en robot.