Digitaliser bedriften med Tudu

 

Tudu er utviklet for å gi deg enkel oversikt og for å sette samme dine digitale byggeklosser - alt fra administrative oppgaver, håndbøker, registreringer fra ansatte og dokumentasjonskrav, til rutiner, lovpålagte HMS-oppgaver og HR. Vi kan også hjelpe deg i gang med digitalisering av din bedrift! Med vår Digitaliseringspakke tilpasser vi Tudu sammen med deg, etter din bedrifts behov og hverdag.

Vi er nå også i utviklingen av Tudu NXT. Dette er en videreføring av Tudu som vil inkludere internkommunikasjon og administrering av bedriften - så følg med!

Hvilke utfordringer bedrifter har, er forskjellig fra bedrift til bedrift. Med vårt Tudu-system ligger det mange nyttige og brukervennlige funksjoner, som gjør arbeidshverdagen til deg og dine kollegaer lettere. Om det er registreringer, digitalisering av papirer eller PDF'er som skal gjøres tilgjengelig, så inkluderer vår løsning funksjoner for dette. Utfordringen er å komme i gang, og det er her vår digitaliseringspakke kommer inn. Vi legger alt inn for deg og "syr" det sammen, og holder digital opplæring hos din bedrift. Slik tilpasser vi systemet til deres arbeidshverdag, og ikke omvendt. I tillegg syr vi dette sammen med våre ferdige moduler innen HMS, HR og styrearbeid. Vi i Tudu er sikre på at alle bedrifter har en digital utfordring vi kan løse effektivt og rimelig, som sparer bedriften for tid og frustrasjon.

Vi kan løse det meste av dine digitale problemer! Beskriv din utfordring nedenfor, og vi sender deg et forslag til løsning med fastpris:

 

Se noen av funksjonene i Tudu her

HMS arbeid i Tudu appen

Dette er noe av hva vi gjør for deg i Tudu, med Digitaliseringspakken:

  • Legger inn og digitaliserer alle personalhåndbøker og rutiner i et eget dokumentsenter, og fordeler de slik at riktig personer i bedriften får tilgang til viktig innhold. Oppretter også påminnelser om revisjon. Har du ikke personalhåndbok, oppretter vi det for deg. 

  • Enkel tilgang til informasjon for ansatte. 

  • Signering av rutiner og viktige håndbøker, som gjør deg trygg på at alle har lest det de skal.

  • Ordner full oversikt over alt HMS-arbeid og HR-oppgaver i bedriften – med systematiske oppgaver tilpasset din bedrifts behov og ønsker. Her er innholdet allerede utviklet av fagfolk. Vi starter med et årshjul som er tilpasset bedriften, i stedet for å tilpasse bedriften til årshjulet. 

  • Legger inn eksisterende sjekklister og skjemaer, som deretter utføres og lagres digitalt for enkel historikk og mindre papir.

  • Vi delegerer oppgaver til andre, med varsel dersom noe ikke er utført i tide – oppgavene vi oppretter kan delegeres videre i bedriften, slik at nøkkelressurser utfører sine egne oppgaver og mottar påminnelser når disse skal utføres. 

  • Oppretter oppgaver på forefallende arbeid som ansatte kan plukke selv, samt sjekklister som forenkler dokumentasjon i deres hverdag. Dette opprettes selvsagt ut ifra det din bedrift har av sjekklister og oppgaver fra før, slik at det blir gjenkjennbart og tidsbesparende. 

  • Oppretter ansatte, deler de inn med riktig tilgang, og eventuelt inn i riktig avdeling. 

  • Setter opp avvikssystem etter bedriftens individuelle behov, med roller, kategorier og rutiner.

Pris:

Årslisensinkl. 1 valgfri modul og 1 bruker*:

4.100 kr pr år

Ekstra brukere

40 kr pr mnd. pr ekstra bruker

Ekstra moduler

2.600 kr pr år pr ekstra modul

Etablering av system uten digitaliseringspakken

4.000 kr

Etablering av system med digitaliseringspakken 

12.000 kr

Support og opplæring

Fri support og digital opplæring

Med Digitaliseringspakken inkluderes også:

 • Vi er systemadministrator for dere i deres bedrift, og sørger for at alle oppgaver, prosesser og signeringer blir fulgt opp. Vi tar da kontakt med nøkkelpersoner og går gjennom oppgaver som skal utføres.

 • Vi sørger for årlig revisjon av oppgaver, rutiner, håndbøker osv., og sørger for endringer dersom det er behov for det. 

 

For mer info eller spørsmål kan du kontakte daglig leder Ole Wormdal på ow@tudu.no eller 92656752 

Eller fyll ut skjema, og vi kontakter deg:

Når du trykker "Send meg mer info", vil du bli videresendt til en side hvor du må verifisere at du ikke er en robot.