God Sommer fra Tudu!

Vi i Tudu ønsker alle våre kunder en riktig god sommer!

Det går mot sommer, i vårt sommerbrev informerer vi om de mange nye funksjonene som vi har lansert i 2020. Vi har utført store og viktige oppgraderinger i år. Vi oppfordrer alle våre kunder til å ta en gjennomgang med oss, slik at dere kan bruk din Tudu mest mulig effektivt. Gjennomgangen er selvfølgelig kostnadsfri. Nederst på siden er det et skjema du kan fyllet ut, der du velger tidspunkt for gjennomgang. 

Følgende endringer har blitt gjort i 2020
 • Styr brukertilgangen selv
-  Vi gikk i januar fra Leder/ansatt, til at man kan definere brukertilganger pr bruker. Deres eksisterende tilganger er ikke endret, men man kan nå endre brukerrettigheter pr bruker. Dersom en ansatt har ansvar for å håndtere alle avvik, eller godkjenne alle ferier, så kan dette styres på brukernivå, uten at de får tilgang til andre rettigheter i Tudu. 
 • Legg til avdelinger

- Hver avdeling kan ha egen leder som har ansvar for sine ansatte, med egen oversikt over kontrakter, utstyr, avvik og ferie/fravær, med mer. Ved å ta i bruk avdelinger kan man f.eks skille på avdelingsrutiner, slik at de vises avdelingsvis, eller feks følge opp sine egne brukere man er avdelingsleder for i ansattportalen. Les mer om ansattportalen her.

 • Mer info på forsiden

- Flere snarveierer tilgjengelig på startsiden og brukeren selv kan velge hvordanstartsiden skal se ut. Gån ederst på forsiden og klikk på Velg modul. Da kan du f.eks. ha oversikt over Mine avvik somviser status på avvikenedu har meldt. Har man rettigheter til å se hvem som har signert eller ikke, kan dette ligge som en snarvei. Man kan også se om manglende signeringer av f.eks Vernerundeskjema

 • Ny oppgavestruktur  

-  Vi har endret oppsettet slik at man kan endre på intervaller på gjentakende oppgaver. Vi har også design på opprettelsen for å gjøre det mer intuitivt. I tillegg kan man tildele en oppgaven til flere brukere samtidig. Du kan opprette en oppgave som heter "les personalhåndbok", og tildele den til 4 personer. De vil da få en oppgave hver som de utfører hver for seg. Man også tilde vernerunder til flere personer, dersom man ønsker at disse skal gås avdelingsvis. Klikk her for å lese mer om vår HMS-modul

 • Mer fleksibel skjema løsning

- Velg svaralternativ pr spørsmål, legg til rutine og tilleggsinformasjon pr spørsmål. Man bygge sine helt egne skjemaer, som kan utføres direkte fra skjemaer, eller som oppgaver. Man kan nå bestemme hvilke type avvik som evt. genereres fra skjema. Man kan også bestemme om skjemaet skal sendes direkte til styreportalen for de som har det. Man kan i tillegg kan man lage egne navn av samme skjema, for hver innsendelse man gjør. 

 • Drag and drop

-  En etterspurt løsning som vi lanserte i januar. Skal du nå legge til vedlegg, kan du dra de direkte over i mappen. Dette gjelder også om man registerer avvik og skal legge til et vedlegg. 

 • Dokumentstyring  

- Større fleksibilitet under opprettelser av menypunkter, mapper og informasjon om mappene. Man kan legge til flere undermapper. Det er mulig å bestemme hvilke avdelinger som skal se de ulike mappene. Fra mappen kan man nå kreve både signering, lage en kontrakt direkte fra mappen, eller opprette en påminnelse om f.eks revidering av mappen innen et gitt tidspunkt. Alt dette vises inne på selve mappen, og har et stort bruksområde til f.eks rutiner, håndbøker og dokumenthotell. 

 • Organiser mapper

- Det er enkelt åopprette nye mapper ogendre rekkefølge påde Nå kan alle som har rettigheter til det, gå på innstillinger øverst i menyen (tannhjul-logo) og organisere mapper derifra. Klikker man på organiser mapper, så kan man bruke drag and drop for å flytte mapper rundt omkring i Tudu. 

 • Teksteditor

- Vi har endret teksteditoren når man oppretter en mappe eller utfører et styremøter. Man har nå flere tekstvalg, og man kan lage overskrifter, tabeller og andre funksjoner man har i teksteditorer. Egner seg godt til å utarbeide rutiner og håndbøker direkte i Tudu, uten bruk av vedlegg. Man kan også kreve at brukere signerer på at man har lest diverse mapper, dersom det er ønskelig. 

 • Nytt kontaktshotell

-I tillegg til å opprette kontrakter direkte fra en mappe, er også selve kontraktshotellet oppgradert. Du kan nå legge inn både start og sluttdato, evt sette inn oppsigelsestid, uten at man må blir varslet om dette. Vi har også forenklet fornyelse av avtaler, med automatisker arkivering av de gamle avtalene. Sammen med mulighetene til å sortere dette avdelignsvis, kan man her ha et komplett kontraktshotell. 

 • Min side

- Ansattportalen gir nå bedre oversikt og inneholder mer informasjon per ansatt. Når en bruker klikker på ansattportal i menyen, kommer man direkte inn på sin egen side. I Ansattportalen har man oversikt over alle samtaler utført i Tudu, som f.eks vår mal for medarbeidersamtale, utviklingssamtaler, onboarding osv. Man har også oversikt over egene oppgaver i Tudu, og sine meldte avvik. Som  tidligere har man et dokumentarkiv per bruker, en oversikt over sertifikater med utløpsdato, og en kalender med ferie og fravær. 

 • Styreportalen

- Digitale møter har blitt høyaktuelt i 2020. Vi har en styreportal i Tudu hvor man kan opprette, utføre og signere styremøter i Tudu. Det er en egen brukertilganger for styremodulen, slik at man bestemmer at kun styremdlemmer ser denne. Samtidig kan alle ansatte, om man ønsker, melde inn saker til styret. Klikk her for å lese mer om vår styreportal

 • Statusrapport

- Det er nå mulig å ta ut rapporter på oppgaver som ikke er utført innen fristen. Da ser man alle åpne oppgaver, avvik og ubesvarte hendelser. Kan også tas ut rapport på ferie og fravær, direkte fra fraværsmodulen. 

 • HMS-kurs for ledere

- Tudu arrangerer sammen med våre eiere lovpålagt digital HMS-kurs for ledere. Mangler du dette kurset, kan du nå ta det digitalt via Tudu. Kikk her for å lese mer om dette tilbudet

 • Fremover

- Vi jobber stadig med forbedring av systemet, for å effektivisere arbeidsdagen til våre kunder, og skape en enda større merverdi. Dette avhenger av tilbakemeldinger fra kunder på forslag til forbedringer, ønsker osv. Ikke nøl med å gi oss beskjed. Selv om det ikke blir utviklert, så samler vi opp alle hendvendelser, og tar hensyn til de når vi gjør oppgraderinger.