HMS-kurs for ledere

Vi går igjennom aktuelle HMS-saker, gir rolleavklaringer og definerer ansvaret til leder, ansatt, verneombud og andre aktører i HMS-arbeidet. Kurset er praktisk rettet, og benytter deltakernes egne erfaringer som en del av kurset. Bakgrunnen for kurset (lovkravene i Arbeidsmiljøloven §3-5). Dette kurset er definert som lovpålagt "HMS-opplæring for ledere". Kurset er et nettbasert webinar. Etter endt kurs, vil deltaktere få tilsendt kursbevis fra våre sertifiserte kursholdere. 

 

Hvem er kurset for?

 • Arbeidsgivers øverste leder (lovpålagt)
 • Ledere/mellomledere med personalansvar (kompetanse lovpålagt)

 

Dette er noe av det vi går gjennom i vårt kurs:

  • Lovverket og rollene i HMS arbeidet
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer og yrkeshygiene
  • Sykefravær og sykefraværsoppfølging
  • Rus og avhengighet (AKAN)
  • Ergonomi på arbeidsplassen
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Psykososialt arbeidsmiljø

Datoer for neste kurs:

 • Onsdag 3. juni fra kl 09.00-12.00
 • Onsdag 10. juni fra kl 09.00-12.00

Pris:

 •  3.900,- / pr deltaker fra en bedrift/ 3.500 kr for Tudu-brukere
 • Kr. 7 000,- for 2 fra samme bedrift
 • Maksimalt 15 deltakere pr kurs.