Smittevern i bedriften

I starten av 2021 så har Covid-19 preget alle sin hverdag. På slutten av året informerte arbeidstilsynet om økt fokus på smittevern, og nå kommer de med en oppdatering på resultatet. Med Tudu smittevern, oppfyller du disse kravene mange nå mangler

Arbeidstilsynet: Brudd på kravene til smittevern i ett av tre tilsyn

Arbeidstilsynet har de siste to månedene avdekt brudd på kravene til smittevern i hvert tredje tilsyn. De fleste bruddene dreier seg om at virksomhetene ikke har kartlagt og vurdert risikoen for smittefare. I tillegg skal alle bedrifter dokumentere sine vurderinger. 
– Selv om virksomheten har gjort noen tiltak for å unngå smitte, er ikke dette nødvendigvis tilstrekkelig dersom de ikke har kartlagt og vurdert smittefaren. Vi ser for eksempel at mange virksomheter er flinke til å følge opp smittevernkrav rettet mot kunder, men glemmer å kartlegge områder der egne arbeidstakere kan risikere å smitte hverandre, sier Trude Vollheim.
Les mer om artikkelen må arbeidstilsynet sine nettsider: www.arbeidstilsynet.no

Tudu kan hjelpe deg med lovpålagt risikokartlegging og dokumentasjon for smittevern i din bedrift, for å tilfredstille disse kravene. Dette er noe av det Tudu gjør med vår Tudu Smittesporing:

  • Vi avtaler tidspunkt med deg og evt. verneombud, hvor vi går gjennom en risikokartlegging av smittvern i bedriften via Teams
  • Ut i fra denne kartleggingen, utarbeider Tudu rutiner og dokumentasjon på hvordan bedriften håndterer smittevern. Ofte er dette rutiner som bedriften bruker i dag, men som ikke er godt nok dokumentert.
  • Dokumentasjon, veiledere og regelverk ligger alltid tilgjengelig i Tudu!
  • System for besøksregistrering er inkludert med 3 lokasjoner. Les mer her: https://www.tudu.no/besoksregistrering

Pris: 3.900 kr og en etablering på 3.000 kr.

Klikk her for å bestille Tudu Smittesporing

Inkludert i Tudu Smittesproing er også besøksregistrering med 3 lokasjoner. Når du får din bruker, kan du logge deg inn på Tudu og se våre opplæringsvideoer, i tillegg til at vi har fri support og opplæring.