Tudu Smittesporing opplæringsvideo

Se video av hvordan løsningen virker. Ved bestilling mottar du brukernavn og passord, og løsningen er klar til bruk minutter etter du har fått tilgang. 

 

Videoen er uten lyd, men forklaring ligger under. Pris er 3.900 kr ink 1 bruker og 3 lokasjoner. For ekstra lokasjoner er 500 kr for 3 nye.  Du bestemmer selv om du ønsker å opprette lokasjoner selv, eller om vi skal gjøre dette for deg! Mal for plakat ligger klart i løsningen

 • Forklaring på video 
 • Man går som først på Smittesporing.
 • Opprett ny  arrangement/lokasjon.
  Gi Lokasjonen et navn, dette vil vises for de som registrerer seg.
 • Velg så ansvarlig. Dersom noen kun har tilgang til å se tildelte lokasjoner, ser de denne. De som kan se alle, gjør fremdeles det. Den ansvarlig vil få mail om at en lokasjon er opprettet.
 • Velg så om man skulle registrere seg via SMS eller QR-kode (skjema). Man kan også velge å bruke begge løsningene på en lokasjon. Ved bruk av SMS må man kontakte oss for å få en kode til å legge inn i lokasjonen.
 • Velger du «Registrer med skjema», og klikker opprett. Er lokasjonen klar til bruk
 • Gå deretter tilbake til oversikten over arrangement/lokasjoner, og inn på den du nettopp opprettet.
 • Her ligger da QR-koden besøkende skanner. Straks vil også URL til registeringsside ligger der.
 • I menyen til venstre ligger det en mappe som heter Maler. Der ligger det en word-mal man legger inn denne QR-koden og tilpasser tekst. Vi kan også gjøre dette for dere.

For besøkende:

 • Selve QR-koden har en egen URL som er knyttet til den registeringssiden. Ved å skanne denne, eller gå direkte til siden, kommer man til lokasjonen sin registeringsside. Denne blir automatisk generert når man oppretter en ny lokasjon.
 • I fane to som heter Registrer deltakelse, vises det hvordan det ser ut for besøkende. De kan da registrere seg med navn og nummer, samt får informasjon om lagring av data. I tillegg kan de registrere flere besøkende.
 • Registreringen legges automatisk inn i lokasjonen, og kan hentes ut ved behov. Alt slettes automatisk etter 14 dager.

Pris:

 • Pris:

  3900 kr pr år for årslisens, inkluderer fri support og opplæring, 1 bruker til å se registrering og utføre sjekklister, samt tre seperate lokasjoner. 

  Skal flere ansatte ha tilgang, koster det 40 kr ekstra pr måned. MERK! Ved bestilling er en bruker inkludert, det er ingen ekstra kostnad enn 3900 kr for 12 måneder ved bestilling. 


Les mer om vår løsning for lag og foreninger her: Tudu Smittvern for lag og foreninger

For mer info eller spørsmål, ta kontakt med daglig leder Ole Wormdal på ow@tudu.no eller 92656752