SYNES DU DET ER OMFATTENDE OG KOMPLISERT Å HA KONTROLL PÅ STYREARBEIDET?Da trenger du den digitale styreportalen Tudu Styreportal, som sparer deg for tid, penger og frustrasjon.


Løsningen tilpasses dine eksisterende rutiner, og hjelper deg å holde kontroll på innkallinger og referater leveres skreddersydd til din bedrift. .


Prøv styreportalen gratis

Hvorfor bør du velge et digital styreportal?

Styret skal sikre god forvaltning av selskapet, og det handler i stor grad om å ha kontroll på selskapets økonomiske stilling. En digital styreportal hjelper deg å fylle disse kravene, og du vil få følgende fordeler:

TIDS- OG KOSTNADSEFFEKTIVT

En digital styreportal sikrer informasjonsflyten mellom styremedlemmene, og man sparer tid ved at all dokumentasjon og underlag ligger samlet i en plattform. I tillegg vil alle få kalenderinvitasjon når det er styremøter.

MINDRE SÅRBART

En digital styreportal sørger for mindre sårbarhet ved fravær eller endring av styremedlemmer. Systemet forhindrer også risikoen for ødelagt dokumentasjon av styremøter ved f.eks. skade på digitalt utstyr, digitalt innburd m.fl.TILGJENGELIG 24/7

En digital styreportal vil alltid være tilgjengelig, når som helst og hvor som helst. Det eneste du trenger er nettilgangETT FELLES SYSTEM

Et felles system med en forhåndsdefinert struktur sørger for at alle i styret finner frem til den dokumentasjonen de trenger


Digital styreportal - styrebehandling samlet ett sted!

Tudu Styreportal gjør styrejobben enklere, og sikrer god dokumentasjon!

 • Styrebehandling fra A til Å, fra saksinnsendelse til signering
 • Lag faste rapporteringsmaler som automatisk sendes til styreportalen
 • Enkel månedspris, fra 325 kr pr måned, 4.000 kr i etablering
 • Styreportalen leveres ferdig satt opp, ingen krav om forarbeid
 • Fri support og opplæring i hele avtaleperioden for alle styremedlemmer
 • All styrebehandling på én og samme plass!

  iphone Slider
  • App Slide
  • App Slide
  • App Slide
  • Styreportalen er designet for å gi styret en brukervennlig tilgang til all nødvendig dokumentasjon som gir grunnlag for alle vedtak som gjøres.
   Det stilles strenge krav til dokumentasjonskrav for et profesjonelt styre. I vår løsning ligger all dokumentasjon på et sted, og det er enkelt å lete frem hva som har blitt diskutert og protokollført på alle saker. Med full oversikt over hele saksbehandlingen via få klikk, er det enklere å få en sammenhengende styrebehandling for bedriften.
  • Ved å ta i bruk nye digitale verktøy, er onboarding av brukerne essensielt for å ta i bruk verktøyene.
   I Tudu har vi en egen onboardingsplan for alle styremedlemmene. Kundereisen starter med en innledendne møte der vi legger til rette for bedriften, før opplæring av alle styremedlemmene starter. I et hvert styre kan det være endringer i sammensetningen, derfor har vi fri support og opplæring i hele avtaleperioden. Dette gjør at vi sammen med bedriften, sørger for at alle styremedlemmene har nødvendig kunnskap om styreportalen og historikken
  • I dagens digitale hverdag stilles det høye krav til IT-sikkerhet. Ved å bruke en digital styreportal, styrkes sikkerheten ved å samle alle på en plattform
   I Tudu Styreportal gjør alt styrearbeid på en og samme plattform. Ved å samle all dokumentasjon og saksbehandling på vår plattform, sørger vi for sikkerheten rundt styrearbeidet i bedriften.