• slide21

   

                                                                 Vi lanserer Flow


                                                                                                                      - WorkFLOW:
                                                                                                                      
                                                                                                                      - Samhandling
                                                                                                                      - Fleksibilitet

                                                                                                                      - Sikker kommunikasjon
                                                                                                                      - Tilpasset din organisasjon
                                                                                                                      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • slide21

   

                                              Samhandle med kunder og ansatte i Tudu Flow


                                                                                                                      - Oppgaver
                                                                                                                      - Sjekklister
                                                                                                                      - Håndbøker
                                                                                                                      - Rutiner
                                                                                                                      - Signeringer 
                                                                                                                      - Kommunikasjon

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                            

   

   Tudu Flow - arbeidsflyt med kunder og ansatte!

Tudu AS har i flere år hjulpet bedrifter med HMS, HR og administrative oppgaver. Nå er vi klart med et helt nytt system som vil hjelpe deg med å ha kontroll i egen bedrift, eller bistå dine kunder i eget system med god arbeidsflyt og sikker kommunikasjon I november 2022 lanserte vi Tudu Flow- vår nye samhandlingsportal!

 • Enkel oppgavestyring hvor ansatte og kunder kan samhandle
 • Eget dokumentsenter med dokumentdeling og elektronisk signering
 • Egen kommuikasjonsplattform, sæmløs kommunikasjon mellom ansatte og kunder
 • Tudu bistår med komplett oppsett - vi tilpasser Flow til din bedrifts behov og rutiner
 • Support og kursing i hele perioden
 • Se våre opplæringsvideoer av Flow
  • Eget område med dashbord hvor du samhandler med ansatte og kunder via oppgaver, håndbøker og kommunikasjon. Med domeneløsningen vår har du full kontroll på hva som skjer i eget domene, og alle tilganger for å drive systemet selvstendig.
   I domene har du full kontroll på de du tildeler tilgang. Med egen profilering skaper det et eierskap til Tudu Flow.
  • Eget dashbord med status hos de du samhandler med. Et dashbord som viser oppgaver som skal utførs av deg og dine enheter, kommunikasjon der alle samtaler samles
   Logg på når arbeidsdagen starter og se status for bedriften
  • Med vårt integrerte kommunikasjonssystem kan du enkelt kommunisere med kunder og ansatte. Du trenger ikke å bytte kanaler og plattformer, her ligger alt på en plass, koblet opp mot dine oppgaver og dokumenter!
   Du kan invitere inn kunder og eksterne i egne kanaler, og samhandle på tvers av enheter.
  • Bygg egne håndbøker, rutiner og dokumenter til kunder og ansatte. Send lesebekreftelse for å sikre at viktig informasjon når ut. Styr hvem som skal se hva med vår tilgangsstyring, samt info fra egne bedrift
   Alle mapper og artikler i Tudu Flow kan signeres, sikre at alle har lest og forstått viktig informasjon bra bedriften
  • Tildel og utfør oppgaver i samarbeid med dine enheter. Med eget domene kan du kategorisere oppgaver og dokumenter til å deles ut til riktig enhet. Med en tildelt rådgiver til alle enheter kan oppgaver og kommiksjon skje direkte inn i Tudu Flow
   Sett opp Flow som internt prosjekt og CRM-system, og sikre all historikk i et brukervennlig format
  • Lag oppgavemaler, årshjul og sjekklister som kunder og ansatte kan gjennomføre. Legg til underoppgaver, skjemaer og tildel til riktig person. Egen diskusjonsvegg der deltakere kan ha løpende kommunikasjon
   Legg opp til rutinemessige og periodiske sjekker og få full oversikt over viktige begivenheter. Du kan enkelt tildele en oppgave til mange enheter, og få resultatet tilbake i en samlet oversikt
  iphone Slider
  • Testimonial

   Ønsker du mer info om Tudu Flow?

   Ta kontakt med meg på 92656752 eller ow@tudu.no

   Ole WormdalDaglig leder

  Når du trykker "Send", vil du bli videresendt til en side hvor du må verifisere at du ikke er en robot.