Tudu Compliance - HMS, HR og GDPR i et brukervennlig system

Tudu Compliance er et brukervennlig system som skaper merverdi for din bedrift og følger dagens lovverk

 • Ferdig tilpasset HMS-system til din bransje
 • Egen portal for oppfølging av ansatte
 • Enkel årspris, fra 550 kr pr måned, 4.000 kr i etablering
 • Ferdig satt opp med årshjul, ingen krav om forarbeid
 • Fri support og opplæring i hele avtaleperioden

Dette får du i Tudu Compliance:


iphone Slider
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide
 • HMS-systemet er grunnlaget Tudu ble bygget på. Tudu IK er en naturlig utvikling av et papirbasert internkontrollsystem, tidligere levert til nær 1000 bedrifter. Tudu IK er bransjetilpasset og sikrer kontinuerlig HMS-arbeid ved automatisk oppfølging av oppgaver.
  Alle bedrifter med ansatte er lovpålagt å jobbe med HMS og internkontroll. Løsningen sørger for bransjetilpasset dokumentasjon, som både ivaretar dokumentasjonskravet og systematisk HMS-arbeid ved hjelp av et ferdig årshjul. HMS-portalen omfatter bransjetilpassede oppgaver med skjema, et lovpålagt avviksystem og dokumentasjonskrav med regelverk fra din bransje.
 • Med Tudu Ansattportal samles all informasjon om ansatte på en plass. Ansatt og leder har full oversikt over all dokumentasjon, i tillegg til oversikt over oppgaver, avvik, sertifikater, ferie og fravær. I tillegg følger deg med en egen mal for personalhåndbok
  Ansattportalen er egen modul der ansatt, og leder har tilgang til viktig informasjon om den ansatte. Modulen inneholder løsning for medarbeidersamtaler og annen type kommunikasjon mellom ansatte og leder, med elektronisk signering. Ansattportalen inneholder et eget dokumentsenter med opplasting av arbeidskontrakter, CV, osv. Sertifikater kan legges inn med utløpsdato, slik at det varsles i god tid før de går ut. Den ansatte har oversikt over oppgaver som skal utføres, avvik som er de har registrert og ferie og fravær i en samlet oversikt.
 • Risikoanalyse for GDPR er inkludert i vår GDPR-modul!
  Vi gjennomfører en risikoanalyse sammen med din bedrift og utarbeider all dokumentasjon. I Tudu er det i tillegg maler som databehandleravtale, samtykkeskjema, personvernerklæring o.l. tilgjengelig for dere.
 • Har din bedrift en stor bunke papir som flyter rundt med daglige, ukentlig og månedlig rapportering?
  Vi legger opp digital rapportering, slik at alle ansatte kan sende inn sine utførte arbeidsoppgaver enkelt og greit, uten å måtte logge seg inn! Vi har flere moduler for rapportering, som vi tilpasser best mulig deres rutiner
 • Alle bedrifter er pålagt å ha varslingsrutiner. Med Tudu oppretter vi dette for deg, der ansatte kan varsle anonymt.
  Når en ansatt varsles, sendes det en anonym melding til øverste organ, som sikrer dine ansatte en trygg hverdag!
 • I tillegg til vår mal for personalhåndbok, kan du laste opp alle dine håndbøker og rutiner direkte i Tudu, eller få en av våre ferdig tilpassede maler for Personalhåndbok direkte inn i Tudu
  Gi en ansatt rask og enkel tilgang til alle aktuelle håndbøker og rutiner i bedriften. Våre håndbøker kan også leveres ferdig satt opp tilpasset din bedrift. Med våre håndbøker kan man dele opp tilgangen pr. bruker eller pr. avdeling, legge inn påminnelse om revisjon, eller lesebekreftelse til alle ansatte!
 • Har du krav i om temperaturkontroll forhold til IK-Mat?
  Med Tudu kan du registrere temperaturer på alle dine enheter, og resultatet legges inn i Tudu markert med eksakt tidspunkt. Bestem selv om du vil at ansatt skal logge seg inn og registrere, eller skanne QR-koder for å registrere temperatur på en eller flere enheter
 • Når en oppgave, avtale eller avvik krever en handling, får du en påminnelse
  Med vår e-postvarsling kan du være trygg på at du ikke går glipp av det du skal gjøre. Dermed kan du fokusere på det du skal gjøre, istedenfor å bekymre deg for avtaler som går ut eller HMS-oppgaver som ikke blir gjort.
 • Vi har utviklet egen database der du kan utføre undersøkelser, både eksterne og interne!
  Vi kan bygge undersøkelser for deg. Innholdet bestemmer du selv, og du kan utføre undersøkelser internt i Tudu eller ekstern ved skanning av QR-koder. Utfør medarbeidersamtaler, KTI'er eller ha egne forslagskasser. Resultatene har du tilgjengelig live i Tudu, og kan hente de ut i Excel, PDF eller CSV!
 • Med Tudu følger muligheten til å bygge eget dokumentsenter av rutiner, håndbøker og annen dokumentasjon!
  I Tudu kan du bygge din egen mappestruktur, eller endre strukturen du får fra våre moduler. Tilgang til de ulike mappene og filene du laster opp, kan styres per avdeling. Det er mulig å sette mapper synlig kun for de som skal se alt. Elektronisk signering kan brukes til å signere mapper, slik at de ansatte kan bekrefte at de har lest viktige rutiner, instrukser ol. I vår digitaliseringspakke, oppretter vi personalhåndbøker og legger inn rutiner for deg!
 • Gi hver enkelt bruker en egendefinert tilgang eller bruk våre forhåndsdefinerte maler. Sett opp en avdelingsstruktur, slik at ledere enkelt får oversikt over sin avdeling med sine medarbeidere.
  For å unngå forstyrrende elementer, ser ikke brukere funksjoner de ikke har tilgang til. Alle tilganger kan defineres på tvers av bedrifter og avdelinger, for å sikre at man har rett tilgang. Vi hjelper deg i gang med å sette opp riktig tilgang fra starten av, og hjelper til å endre tilganger etter behov.
 • Få full oversikt og kontroll på alle administrative oppgaver i bedriften. Deleger oppgaver til andre og få varsel om noe ikke er utført i tide.
  Legg opp til rutinemessige og periodiske sjekker og få full oversikt over viktige begivenheter. Du kan også lage oppgaver som er tilgjengelig via QR-koder, og se i arkivert når det er utført. Med vår HMS-portal kommer det også en komplett årshjul med tilhørende oppgaver.
 • Som kunde i Tudu, får du bransjetilpassede HMS-skjemaer og mal for medarbeidersamtaler. Det er også enkelt å lage egne skjemaer og sjekklister, som du tildeler til andre i bedriften!
  De ferdige skjemaene kan tilpasses hvis de ikke passer helt inn i din bedrift. Avvik meldes direkte fra HMS-skjemaet. Dere kan ha eget skjema for å melde saker inn til styret, og skjema for ulike typer samtaler med ansatte.
iphone Slider
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide
 • App Slide

Få oppdateringer om Tudu Compliance

* Vi bruker din e-postadresse kun til å formidle nyheter og tilbud om tudu. Du kan når som helst enkelt melde deg av igjen.

Tudu - løsninger som skaper en enklere administrativ hverdag. Se våre løsninger:

Samle håndbøker, rutiner og avtaler i et system

Vi legger inn og digitaliserer alle personalhåndbøker og rutiner, og fordeler de slik at riktig personer i bedriften får tilgang til viktig innhold. Oppretter også påminnelser av revisjon. Har du ikke personalhåndbok, oppretter vi det for deg. I tillegg kan du Med vårt brukervennlige kontraktshotell, får du enkelt og raskt kontroll over bedriftens avtaler!

App screen

App screen 2

Alt fra avvikshåndtering til medarbeiderundersøkelser

I en travel hverdag er det fort gjort å tenke at man fikser opp i ting senere. Med Tudu tilgjengelig på alle plattformer er det enkelt å sende avviksmeldinger og behandle de. I tillegg kan man opprette medarbeiderundersøkelser og andre undersøkelser man ønsker ansatte, kunder eller andre skal utføre. Vi tilpasser Tudu etter ditt behov. Vi har løsninger for det meste som ikke fanges opp av andre systemer.

Få full oversikt over alle oppgaver og sjekklister i bedriften

Deleger oppgaver til dine medarbeidere og få varsel om noe ikke blir utført i tide. Legg opp rutinemessige og periodiske sjekker og ha kontroll på viktige begivenheter og aktiviteter. I tillegg har vi bransjetilpassede oppgaver og skjemaer for lovpålagt HMS-arbeid. Klikk på HMS på siden vår for å lese mer om våre HMS-løsninger

App screen 3

Tilgjengelig på alle enheter

Uansett om du er på farten eller sitter ved kontorpulten skal du få en best mulig brukeropplevelse. Tudu er alltid tilgjengelig i din nettleser. Det eneste som kreves er at du har tilgang til nett.